top of page

OFERTA GRUPOWA I ORGANIZACYJNA

SZKOLENIA

 ŚWIADOMOŚĆ SYTUACYJNA W UJĘCIU ORGANIZACYJNYM (ANALIZA KONTEKSTU)

• SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG NORMY ISO/IEC 27001

• SYSTEM ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA WG NORMY ISO 22301

• ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

• TESSOC

• BEZPIECZEŃSTWO PODRÓŻY

• ZAGROŻENIA WYWIADOWCZE W TYM WYWIAD I SZPIEGOSTWO GOSPODARCZE
• DEESKALACJA PRZEMOCY (NEGOCJACJE KRYZYSOWE)
PRZECIWINWIGILACJA I PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA KONTRWYWIADOWCZEGO

• PROJEKT BEZPIECZNA KOBIETA / MĘŻCZYZNA WEDŁUG STANDARDÓW 

KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OBRONY AKTYWNEJ  - szkolenie  w wymiarze 40 h (5 dni) (

REKOMENDOWANE)

WDROŻENIA I DORADZTWO

 ANALIZA KONTEKSTU ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO ORGANIZACJI

• SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG NORMY ISO/IEC 27001

• SYSTEM ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA WG NORMY ISO 22301

• ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

• KONTRWYWIAD GOSPODARCZY 

• BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE I OSOBOWE

AUDYTY

• SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG NORMY ISO/IEC 27001

• SYSTEM ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA WG NORMY ISO 22301

• BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE I OSOBOWE 

 

PRZYGOTOWUJEMY OFERTĘ DOSTOSOWANĄ DO POTRZEB KLIENTA TAK W ZAKRESIE SZKOLEŃ,

WDROŻEŃ, DORADZTWA CZY PROJEKTÓW AUDYTOWYCH. WYCENĘ REALIZUJEMY PO 

ZAPOZNANIU SIĘ Z  POTRZEBAMI ORGANIZACJI / GRUPY (KLIENTA).

INNE

•  SZKOLENIE STRZELECKIE ORAZ IMPREZY INTEGRACYJNE

 

CENY:

SZKOLENIA - OD 2500 PLN NETTO

WDROŻENIA -  OD 5000 PLN NETTO

DORADZTWO I OPINIOWANIE - OD 100 PLN NETTO/GODZINĘ

AUDYTY - OD 5000 PLN NETTO.

E

bottom of page