top of page

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Projekt realizowany samodzielnie oraz we współpracy z firmą StillSec. W ramach tego projektu dążymy do wsparcia instytucji i firm w procesie przygotowania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania ciągłością działania. Projekt z obszaru Intel&Sec

bottom of page