top of page
  • wxcprojekt

Bezpieczeństwo informacjiPrzemysław WARDOWSKI

Bezpieczeństwo Informacji to ciekawy i jednocześnie szeroki obszar bezpieczeństwa, często mylony lub utożsamiany jedynie z bezpieczeństwem IT lub cyberbezpieczeństwem. Z założenia takie myślenie jest nieprawidłowe. Sama NORMA 27001 w swoich zapisach, pośrednio i bezpośrednio, wskazuje na takie domeny czy też podobszary bezpieczeństwa informacji jak bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo techniczne i inne, np. bezpieczeństwo podróży (w tym przypadku znaczenie odgrywa Kontekst Organizacji). Trzeba jednak pamiętać, że w ujęciu NORMY 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) czy w też w ujęciu NORMY 22301 (System Zarządzania Ciągłością Działania), bezpieczeństwo fizyczne czy osobowe to nie cele same w sobie, a środki do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w organizacji.

Poniżej przedstawiam dwie prezentacje dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i osobowego, wskazujące, w oparciu o katalog zagrożeń z NORMY 27005, ile aspektów bezpieczeństwa, obejmują powyższe podobszary bezpieczeństwa informacji.

Zapraszam do kontaktu na adres: projektwxc@projektwxc.com lub mg.biznes@projektwxc.com


Bezpieczeństwo Fizyczne
.pdf
Pobierz PDF • 651KB

Bezpieczeństwo Osobowe
.pdf
Pobierz PDF • 958KB


14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page