top of page

TRENING PiRO - SESJA III

Przemysław WARDOWSKI

10 cze 2024

Trzecia już odsłona naszych Treningów


KTO ORGANIZUJE: Projekt WXC


GDZIE: NTS Shooting


CZAS TRWANIA: 2 godz. 30 min


CO: TRENING PiRO - SESJA III


KIEDY: 29 czerwca 2024 roku. Start godzina 09.30. Zaczynamy pół godzinną rozgrzewką ogólnorozwojową dostosowaną oczywiście do możliwości uczestników, połączoną z treningiem bezstrzałowym.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Na zajęciach będziemy ćwiczyć pojedyncze elementy jak wielostrzały, zmiany magazynka czy praca na przesłonie, ale przede wszystkim będziemy realizować przebiegi (tory). Z treningu na trening będziemy zwiększać skomplikowanie zadań strzeleckich.


Trening przewidziany dla osób z własną bronią.


W wyjątkowych przypadkach możliwe jest odpłatne użyczenie broni, amunicji i wyposażenia organizatora – obowiązuje opłata za zużytą amunicję i wypożyczenie broni.


Niezbędne są: pistolet centralnego zapłonu (lub rewolwer), kabura przylegająca do ciała (na pas przy spodniach) minimum dwa magazynki (idealnie trzy magazynki z uwagi na przepisy PiRO), minimum jedna ładownica, minimum 100 szt. amunicji, odzież wierzchnia zakrywająca broń i ładownicę oraz oczywiście ochronniki słuchu i oczu.


Koszt TRENINGU z własną bronią i amunicją: 250 zł z VAT, dla członków NTS, STS, K-Section koszt 200 zł z VAT.


WPŁATY: wpłat proszę dokonać na konto: NTS - Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie, nr konta: 70 2030 0045 1110 0000 0404 5200 z opisem: TRENIG PiRO - SESJA III,


Zapisy i informacje: mail: projektwxc@projektwxc.com – proszę podać: Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy, informację czy jest się członkiem NTS, STS lub K-Section oraz informację czy uczestnik posiada własną broń. Na ten sam adres email proszę także wysłać potwierdzenie wpłaty na Konto bankowe NTS.


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 12 SZKOLONYCH.


KOLEJNE SESJE: IV SESJA 13 LIPIEC.


Od września ruszamy z SEKCJĄ PIRO NTS na strzelnicy NTS SHOOTING - treningi będą realizowane dwa razy w miesiącu (środa i niedziela). Dokładny terminarz znalazł się w "zajawce" wydarzenia

bottom of page