top of page

Szkolenie dla FOCUS HOTELS

Przemysław WARDOWSKI

31 sty 2024

Świadomość Sytuacyjna oraz Lex Kamilek

31 stycznia 2024 roku przeprowadziłem szkolenie dla wybranej grupy pracowników FOCUS HOTELS. Szkolenie zrealizowane było w przepięknym Focus Hotel Premium Gdańsk, który oferuje nie tylko wygodne i luksusowe pokoje, ale także pyszną kuchnię, a z uwagi na swoją lokalizację jest świetnym wyborem nie tylko w podróżach turystycznych ale także biznesowych do Trójmiasta.

Szkolenie zrealizowane przez PROJEKT WXC dotyczyło Świadomości Sytuacyjnej.

Zrealizowałem dwa podstawowe moduły szkolenia:

  • Świadomość Sytuacyjna w ujęciu organizacyjnym, w którym poruszyłem znaczenie Kontekstu Zewnętrznego Organizacji. Omówiliśmy także kwestie analizy Kontekstu i dotknęliśmy w stopniu znaczącym zagadnień związanych z USTAWĄ z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (LEX KAMILEK). W zagadnieniu związanym z wzmiankowaną USTAWĄ, wskazałem wymogi nałożone na operatorów usług hotelowych i szczegółowo je omówiliśmy. W tym module zrealizowaliśmy także pracę grupową związaną z analizą kontekstu Organizacji;

  • Świadomość Sytuacyjna w ujęciu osobistym, w którym poruszyłem kwestie związane ze Stanami Świadomości Sytuacyjnej wg. Dean’a „Jeff” Cooper’a, omówiliśmy przykłady zachowania mogącego stanowić zagrożenie, omówiliśmy deeskalację oraz mowę ciała. W tym module skupiliśmy się mocno na Świadomości Sytuacyjnej w odniesieniu do pracy w hotelu i zapewnieniu dzieciom, przebywającym w obiekcie, bezpieczeństwa. Przećwiczyliśmy sytuacje kryzysowe i scenki deeskalacyjne. Największym zainteresowaniem cieszyły się, realnie odgrywane, scenki z agresywnym dorosłym w roli głównej, podejrzewanym o porwanie lub krzywdzenie dziecka.


Szkolenie według mojej oceny było owocne, a opinie uczestników szkolenia tylko to potwierdzają.

Mam nadzieję, że szkolenie "otworzyło" głowy i dzięki niemu poziom świadomości i bezpieczeństwa, (i tak wysoki w tej Grupie szkoleniowej) indywidualnego i organizacyjnego, będzie się podnosił i dążył do doskonałości.


Zapraszam do kontaktu. Organizujemy szkolenia, doradztwo oraz wsparcie informacyjne.

Mail: projektwxc@projektwxc.com lub mg.biznes@projektwxc.com


ROBIMY W BEZPIECZEŃSTWIE...KOMPLEKSOWObottom of page